Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

CKA er omfattet af regeringens planer om udflytning af statslige arbejdspladser

CKA er omfattet af regeringens planer om udflytning af statslige arbejdspladser. CKA skal sammen med en række andre områder fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering flytte til Brønderslev. Der vil være...

20. januar 2016

Organisationsændring fra 1. januar 2016

Stadig samme adresse mm. Pr. 1. januar 2016 flytter Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) organisatorisk fra Arbejdsskadestyrelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Vi...

10. december 2015

Organisationsændring pr. 1 januar 2016

Stadig samme adresse mm. Pr. 1. januar 2016 flytter Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) organisatorisk fra Arbejdsskadestyrelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Vi...

10. december 2015

Organisationsændring pr. 1 januar 2016

Stadig samme adresse mm. Pr. 1. januar 2016 flytter Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) organisatorisk fra Arbejdsskadestyrelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Vi...

10. december 2015

Organisationsændring pr. 1 januar 2016

Stadig samme adresse mm. Pr. 1. januar 2016 flytter Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) organisatorisk fra Arbejdsskadestyrelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Vi...

10. december 2015

Organisationsændring pr. 1 januar 2016

Stadig samme adresse mm. Pr. 1. januar 2016 flytter Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) organisatorisk fra Arbejdsskadestyrelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Vi...

10. december 2015

Dialogmøde i Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Den 23. november 2015 var CKA for anden gang vært for et dialogmøde med a-kasserne og andre interessenter inden for arbejdsløshedsforsikringens område. Næsten alle inviterede var mødt op. Der var...

03. december 2015

Halvårsstatistik fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsen udgiver nu en halvårsstatistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Halvårsstatistikken dækker perioden fra 2013 til...

11. november 2015

Halvårsstatistik fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsen udgiver nu en halvårsstatistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Halvårsstatistikken dækker perioden fra 2013 til...

11. november 2015

Halvårsstatistik fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsen udgiver nu en halvårsstatistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Halvårsstatistikken dækker perioden fra 2013 til...

11. november 2015

Halvårsstatistik fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsen udgiver nu en halvårsstatistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Halvårsstatistikken dækker perioden fra 2013 til...

11. november 2015

CKA er omfattet af regeringens planer om udflytning af statslige arbejdspladser

Som led i regeringens planer om udflytning af statslige arbejdspladser er det besluttet at flytte CKA til Nordjylland (Brønderslev). I Nordjylland skal CKA samles med en række opgaver fra Styrelsen for Arbejdsmarked og...

14. oktober 2015

CKA er overgået til Digital Post

CKA vil i alle sager, der er modtaget den 29. juni 2015 eller senere, svare dig med Digital Post. Hvis du er undtaget fra reglen om at modtage post fra det offentlige digitalt, vil du modtage post fra os med almindelig...

29. juni 2015

Opfølgning på dialogmødet med a-kasserne i CKA

A-kasserne efterlyste på dialogmødet den 19. maj 2015 kvitteringsbreve, når CKA modtager klagesager fra a-kasserne. Dermed undgår vi situationer, hvor a-kassen tror, at CKA har modtaget en sag, men hvor dette af den ene...

04. juni 2015

Dialogmøde i Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Den 19. maj 2015 var CKA vært for Arbejdsskadestyrelsens første dialogmøde med a-kasserne og andre interessenter inden for arbejdsløshedsforsikringens område. På mødet præsenterede CKA...

27. maj 2015

Statistik fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsen udgiver for anden gang en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Årsstatistikken giver et godt overblik over centrets...

20. maj 2015

ARVID er fornyet

Videnbanken ARVID er flyttet til en ny og moderne platform. Med den nye ARVID er der skabt bedre muligheder for at informere om praksis inden for...

27. februar 2015

Statistik fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Statistik fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsskadestyrelsen udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen...

17. november 2014

Klar fordeling af klagesager

Samling af klagesager i Arbejdsskadestyrelsens Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring vil fremover sikre ens praksis for borgeren Klagesager over a-kassernes...

22. maj 2014

Fremtidig praksis for hjemvisninger

Fremtidig praksis i forbindelse med hjemvisninger Foranlediget af en række sager samt nogle henvendelser fra a-kasser om hjemvisninger skal Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) i...

11. april 2014

Reglen om overskydende timer

Samling af alle klagesager i Arbejdsskadestyrelsens Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, vil fremover sikre ens praksis for borgeren

09. april 2014

ARVID – lønarbejde eller selvstændig virksomhed

ARVID – lønarbejde eller selvstændig virksomhed Det kan være vanskeligt at vurdere, om en aktivitet er lønarbejde eller selvstændig virksomhed efter de regler, der er inden for...

17. marts 2014

Cpr-nummer i bilagslisterne

Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) har opdateret bilagslisterne, som a-kasserne bruger, når de sender klagesager til CKA. Nu har a-kasserne mulighed for at skrive cpr-nummer i bilagslisterne. Den nye...

01. november 2013

Høringer til Post Danmark

Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) modtager ofte sager, hvor et medlem oplyser, at et brev fra a-kassen, jobcenteret eller anden aktør ikke er modtaget. Det er vigtigt, at a-kassen sender sagen fuldt...

01. november 2013

Mere praksis med udvidet ARVID

ARVID er nu opdateret med mange flere afgørelser og vejledende udtalelser, som illustrerer praksis inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn.

Bilagslister hjælper a-kasserne

Langt de fleste a-kasser oplever bilagslisterne som en hjælp. Det viser svarene på et spørgeskema, som CKA sendte til a-kasserne i februar. De fleste a-kasser har svaret, at de...

14. maj 2013

Information fra CKA

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring holder lukket for telefonisk og personlig henvendelse onsdag 10. april. Centret har åbent igen torsdag 11. april fra klokken 10.00.

Dagpenge under konflikt

Her kan du læse mere om reglerne for a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt). Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under...

26. marts 2013

Opdatering af bilagslister

Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) har opdateret nogle af bilagslisterne, som a-kasserne bruger, når de sender klagesager til CKA.

11. marts 2013

Evaluering af bilagslister

CKA sender i uge 7 et spørgeskema ud til a-kasserne. Svarene skal bruges til at evaluere bilagslisterne, som a-kasserne vedlægger i klagesager til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring...

13. februar 2013

Ny bekendtgørelse om klage over a-kassernes afgørelser med tilhørende vejledning

Arbejdsskadestyrelsen har udsendt ny bekendtgørelse om klage over a-kassernes afgørelser med tilhørende vejledning. Ændringerne i bekendtgørelse og vejledning skyldes primært de ændringer,...

30. november 2012

Ny skrivelse om ledighed og dagpengeret, herunder om dagpengeret under ferielukninger og hjemsendelse

Arbejdsskadestyrelsen har udsendt ny skrivelse om ledighed og dagpengeret, herunder om dagpengeret under ferielukninger og hjemsendelse. Skrivelsen er en opsamling af praksis om dagpenge under ferielukninger og hjemsendelser og om...

28. november 2012

Gode resultater med bilagslister

A-kasserne har taget godt imod bilagslisterne og bruger dem i deres behandling af klagesager. De nye bilagslister har betydet, at behovet for at bede a-kasserne om mere dokumentation er reduceret med over 50 pct. Det viser en måling, som er...

05. oktober 2012

Ændret telefontid i sommerugerne

Arbejdsskadestyrelsen har i uge 29-32 ændret sine telefontider. I de uger er der åbent for telefonisk henvendelse mandag, tirsdag og torsdag fra klokken 9-12. I forhold til personligt fremmøde følger styrelsen de sædvanlige...

23. juli 2012

Min a-kasse har ændret fagligt område

Min A-kasse (D57) har ændret sit faglige område, således at a-kassen nu er en tværfaglig a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, jf. § 32, stk. 1, nr. 1, litra d, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ændringen...

08. juni 2012

Nyt om bilagslisterne

A-kasserne har taget godt imod de nye målrettede bilagslister, som skal bruges hver gang de sender konkrete klagesager til behandling i Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA). Fra den 5. marts begyndte a-kasserne at...

10. maj 2012

Nye tider med nye bilagslister

Fra mandag den 5. marts indfører Arbejdsskadestyrelsens Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) en ny procedure i behandlingen af klagesager. Fra den dato skal a-kasserne udfylde en bilagsliste, hver gang de sender en klagesag...

01. marts 2012

Nye bilagslister styrker sagsbehandlingen

Arbejdsskadestyrelsens Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) udsender om kort tid en række nye og målrettede bilagslister, der skal bruges, hver gang en a-kasse sender konkrete sager til behandling i CKA....

27. februar 2012

Udbetaling af efterlønsbidrag

Fra den 2. april til den 1. oktober 2012 har du mulighed for at få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit ved at fravælge efterlønsordningen. Hvis du vil ud af efterlønsordningen, skal du aktivt framelde dig...

10. januar 2012

Ny hjemmeside til CKA

Center for Klager om Arbejdsløshedssikring har i dag fået en ny hjemmeside. Det betyder, at al relevant information om klager over afgørelser fra a-kasserne om arbejdsløshedssikring nu er samlet på hjemmesiden. Center for Klager om...

21. november 2011

Ny hjemmeside til CKA

Center for Klager om Arbejdsløshedssikring har i dag fået en ny hjemmeside. Det betyder, at al relevant information om klager over afgørelser fra a-kasserne om arbejdsløshedssikring nu er samlet på hjemmesiden....

07. november 2011

Ny adresse til hjemmesiden ARVID

Arvid.adir.dk har skiftet adresse til arvid.ask.dk. Databasen ARVID er en samling af vejledende udtalelser og konkrete afgørelser med vejledende eller principiel værdi. ARVID viser praksis inden for arbejdsløshedsforsikring og...

28. juni 2011

Business Danmark har ændret fagligt område

Business Danmarks A-kasse (D82) har ændret sit faglige område, således at a-kassen nu er en tværfaglig a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, jf. § 32, stk. 1, nr. 1, litra d, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

01. juni 2011

Danske lønmodtageres a-kasse har skiftet navn

Danske Lønmodtageres A-kasse (D22) har skiftet navn til Det Faglige Hus – A-kasse. Ændringen af navnet er godkendt af Arbejdsskadestyrelsens Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, der godkender ændringer i a-kassernes...

11. marts 2011

Ny skrivelse om arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsen har udsendt en ny skrivelse om regulering af arbejdsfortjenesten for a-kasse medlemmer.  Skrivelsen finder anvendelse, når der beregnes en dagpengesats i 2011 og hele beregningsgrundlaget ligger forud for...

28. januar 2011

Ny bekendtgørelse om klage over a-kassernes afgørelser med tilhørende vejledning

Ved lov nr. 600 af 14. juni 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er der sket en række ændringer som følge af, at Arbejdsdirektoratet blev nedlagt pr. 1. januar 2011, herunder ændringer i lovens kapitel 16 om...

07. januar 2011