Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Klager

Om klagesystemet
Hvis man ikke får fuldt medhold i en klage, som er sendt til a-kassen, videresender a-kassen klagen til behandling i Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). De fleste afgørelser fra CKA kan påklages til Ankestyrelsens Beskæftigelseseudvalg. 

Vi  har samlet information om klager til CKA over afgørelser, der er truffet af din a-kasse efter arbejdsløshedsforsikringsloven her:  

Denne side er senest ændret den 31. december 2015