Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Bibeskæftigelse og arbejdsløshedsdagpenge

Du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, hvis:

  • Virksomheden ikke er eller ikke har været din hovedbeskæftigelse.

Hvis du før har drevet din selvstændige virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du kun anses for ledig, hvis du opfylder betingelserne i reglerne om ophør med hovedbeskæftigelse. Hvis du er begyndt at arbejde som lønmodtager uden at have lukket eller afhændet din virksomhed, kan du anses for at have omdannet din hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse, når du har haft lønarbejde af et vist omfang. Din a-kasse kan give dig nærmere råd og vejledning.

Din bibeskæftigelse kan være med eller uden ret til dagpenge.

Bibeskæftigelse med dagpengeret – Krav om rådighed
Du kan kun få dagpenge, hvis du kan sandsynliggøre, at du til hver en tid kan udføre alt arbejde i virksomheden uden for normal arbejdstid. Din bibeskæftigelse må derfor ikke være tilrettelagt, så en del – selv en meget lille del – af arbejdet ligger inden for normal arbejdstid. Det er, fordi du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det omfang, der gælder for dig.

Det er din a-kasse, der afgør, om du har ret til dagpenge samtidig med bibeskæftigelsen. Du skal derfor altid spørge din a-kasse, når du starter.

Du kan få dagpenge i 78 uger samtidig med bibeskæftigelsen.

Fradrag
Du skal have fradrag i dine dagpenge for timer, der vedrører driften, herunder også administration og transport. Det gælder også timer, som ligger uden for normal arbejdstid, i weekenden eller på helligdage.

Der gælder særlige regler for bibeskæftigelse samtidig med efterløn.

Denne side er senest ændret den 09. januar 2012

Mere om bibeskæftigelse og arbejdsløshedsdagpenge

Regler