Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Selvstændig virksomhed og dagpenge

Det er din a-kasse, der skal vurdere, om du anses for at drive selvstændig virksomhed, jf. definitionen på selvstændig virksomhed.

Det er også a-kassen, der skal vurdere, om

Hvis du modtager dagpenge og vil starte en selvstændig virksomhed, skal du altid rette henvendelse til din a-kasse.

Hvis du driver selvstændig virksomhed, kan du som udgangspunkt ikke få dagpenge. Du kan dog på visse betingelser få en begrænset ret til dagpenge i 78 uger, hvis du driver den selvstændige virksomhed som bibeskæftigelse.  Det er din a-kasse, der skal vurdere om du har ret til dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Hvis du ikke længere arbejder i virksomheden og ønsker dagpenge, skal du melde dig ledig på jobcentret og i din a-kasse på første ledige dag. Din a-kasse vil så vurdere, om dit arbejde i virksomheden er ophørt. Du skal derfor dokumentere, at du hverken fysisk eller formelt driver selvstændig virksomhed mere. Det vil sige, at du skal være endeligt ophørt med din virksomhed.

A-kassen beregner, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge (dagpengesats). Du skal derfor kunne dokumentere, at du opfylder beskæftigelseskravet ved arbejdet i den selvstændige virksomhed.

Har du spørgsmål, kan du rette henvendelse til din a-kasse.

Denne side er senest ændret den 09. januar 2012