Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Sådan går det med sagsbehandlingen

Statistik over sager om arbejdsløshedsforsikring

På denne side kan du følge, hvor tæt vi er på nogle af vores mål. For indeværende år er målet en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på maksimalt 4,1 uger. Vi har også som mål, at Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tiltræder vores afgørelser i mindst 92,0  pct. af sagerne. Statistikkerne omfatter klagesager, forespørgsler fra borgere og a-kasser samt anmodninger om dispensation efter reglerne om arbejdsløshedsforsikring.

Oprettede & afsluttede sager


Figur 1: Antal oprettede og afsluttede sager om arbejdsløshedsforsikring


Kilde: Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingssystem AIDA
Note: Fra 1. januar 2015 medregner vi sager om sygedagpengeforsikringsordningerne for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere og sager om tilbagebetaling og sanktion. Det er for at give et mere komplet billede af vores sagsbehandling.

Figur 1 viser udviklingen i antallet af oprettede og afsluttede sager over år. Tallene for indeværende år beregnes ved simpel fremskrivning på baggrund af årets afsluttede måneder. Vi viser oprettede og afsluttede sager sammen, fordi det giver det bedste indtryk af sagernes mængde og flow. Bliver der eksempelvis afsluttet lige så mange sager, som der oprettes? Tallene er opgjort, så du kan følge udviklingen over tid.

Figur 2: Antal oprettede og afsluttede sager om arbejdsløshedsforsikring.

Kilde: Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingssystem AIDA

Figur 2 viser antallet af oprettede og afsluttede sager om arbejdsløshedsforsikring for de foregående 7 kvartaler

Sagsbehandlingstid

Figur 3: Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for sager om arbejdsløshedsforsikring

Kilde: Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingssystem AIDA

Figur 3 viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i uger. Vores mål er tegnet ind, så du kan se, hvor tæt vi er på det. Udviklingen ses over år samt månedsvis for indeværende år. På den måde kan du følge udviklingen over tid.

Tiltrædelsesprocenter

Figur 4: Tiltrædelsesprocenter i sager om arbejdsløshedsforsikring

Kilde: Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingssystem AIDA

Figur 4 viser hvor mange procent af vores afgørelser, der er tiltrådt i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Tiltrædelsesprocenten tager udgangspunkt i det totale antal sager, som beskæftigelsesudvalget har afgjort inden for den periode, tiltrædelsesprocenten vedrører. Vores mål er tegnet ind, så du kan se, hvor tæt vi er på det. Udviklingen ses over år samt månedsvis for indeværende år, så du kan følge udviklingen over tid. Ankestyrelsen modtager kun klagesager og sager, hvor der er truffet afgørelse om dispensation.


 

Denne side er senest ændret den 22. oktober 2015