Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skrivelser

Skrivelser er information om fortolkning af love, bekendtgørelser og om praksis mv. Skrivelser om nye regler varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det er også dem, der varetager skrivelser om kontrol, tilsyn, tilbagebetaling, sanktion og refusion og om arbejdsløshedsforsikring i relation til EØS-landene, Schweiz og Færøerne.

 Nr.  Dato  Skrivelse
9569 22-11-2012 Skrivelse om ledighed og dagpengeret, herunder ret til dagpenge under ferielukning og hjemsendelse
9239 07-07-2012 Om a-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler
9062 28-02-2012 Skrivelse om elektronisk sagsudveksling mellem a-kasserne og Arbejdsskadestyrelsens Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring  
9370 09-08-2011

Præcisering af a-kassernes pligt til at vejlede ledige medlemmer om kravene til jobsøgning og af a-kassernes behandling af jobsøgningssager

9695 21-12-2010   Regulering af den hidtidige arbejdsfortjeneste for a-kasse medlemmer
- 30-10-2010  Skrivelse om fradrag for udbetaling af kompensationsbeløb i forbindelse med ændring af pensionsbeskatningsloven (PAL-kompensation) 
- 19-10-2010 Skrivelse om ændring af praksis i ferie-efterlønssager vedrørende fradrag for arbejdsløshedsdagpenge, ydelser efter lov om børnepasningsorlov og kontanthjælp i ferieåret (pdf)  
9568    06-10-2010  Skrivelse om forældelse i forhold til de nye sagstyper vedrørende ferie-efterløn
9569 05-10-2010  Skrivelse om den praktiske behandling af nye sagstyper vedrørende ferie-/efterløn i a-kasser, som ikke ønsker at modtage delegation af kompetencen til realudligning
9534 15-09-2010    Skrivelse om rådighed og samvær med tvangsfjernede børn
9247   17-05-2010 Skrivelse om behandlingen af nye sagstyper vedrørende ferie og efterløn  
9229 28-04-2010  Skrivelse om de dagpengemæssige konsekvenser af ikke at kunne rejse ud eller komme tilbage til Danmark på grund af "askeskyen"
9920 19-11-2009  A-kassernes mulighed for at undlade at sanktionere ved udeblivelser, hvis medlemmet ikke er vejledt tilstrækkeligt i indkaldelsesbrevet, eller hvis indkaldelsesbrevet ikke kan fremskaffes
9631 25-05-2009 Cirkulæreskrivelse om afvikling af bidragsfri perioder i fortrydelsesordningen

Denne side er senest ændret den 26. maj 2014