Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Rundskrivelser

 

2008

NR. Dato Rundskrivelse 
50 18-12-2008     Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn (pdf)
Bilag 1 til Rundskrivelse nr. 50/08 (pdf)
Bilag 2 til Rundskrivelse nr. 50/08 (pdf)
36 27-10-2008 Spørgsmål og svar til ferie-efterlønssagerne IV (pdf)
28 25-06-2008 Vedrørende overgangsordninger i bekendtgørelse om supplerende dagpenge og samspillet mellem udløb af retten til supplerende dagpenge og selvforskyldt ledighed (pdf)
27 23-06-2008 Spørgsmål og svar til ferie-efterlønssagerne III (pdf)
24 02-06-2008 Udbetaling af kompensationsbeløb i forbindelse med ændring af pensionsbeskatningsloven (pdf)
21
20-05-2008 Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn (pdf)
Bilag 1 til Rundskrivelse nr. 21/08 (pdf)
Bilag 2 til Rundskrivelse nr. 21/08 (pdf)
13 03-04-2008 Spørgsmål og svar til ferie-efterlønssagerne II (pdf)
Bilag til Rundskrivelse nr. 13/08 (pdf)
09 29-02-2008 Spørgsmål og svar til ferie-efterlønssagerne I (pdf)
08 28-02-2008
Ny bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse med tilhørende vejledning (pdf)
Bilag 1 til Rundskrivelse nr. 8/08 (pdf)
Bilag 2 til Rundskrivelse nr. 8/08 (pdf)
06 31-01-2008 
Ferie-efterlønssagerne - krav til a-kassernes sagsbehandling og fortolkningsbidrag (pdf)
Bilag 1 til Rundskrivelse nr. 6/08 (pdf)


 

2007

NR. Dato Rundskrivelse 
69
20-12-2007          Oplysninger fra a-kasserne til kommunerne om personer, der ønsker eller er i seniorjob (pdf)
70
20-12-2007
Ferie-efterlønssagerne - krav til a-kassernes sagsbehandling og fortolkningsbidrag (pdf)
Bilag til Rundskrivelse nr. 70/07 (pdf)
68 18-12-2007

Fravalg af at betale efterlønsbidrag fra medlemmer, der er omfattet af § 74 a, stk. 1 og 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (pdf)

62 12-12-2007 Om tilladelse til drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med efterløn (pdf)
61 06-12-2007 L 30. A-kassernes håndtering af tilmeldinger til fortrydelsesordningen fra medlemmer, der er omfattet af lovforslagets § 1, nr. 3 (pdf)
58 04-12-2007 Efterlønsbidragsfri perioder (pdf)
55 22-11-2007 Registrering af efterlønsbidragsfri perioder i AR 260 (pdf)
45 11-09-2007 Dagpenge og orlov for at deltage i uddannelse (pdf)
32 25-06-2007 Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn (pdf)
28 22-06-2007 Anvendelse af Arbejdsmarkedsstyrelsens "Arbejdsmarkedsbalancen" ved rådighedsvurdering af deltidsansatte på supplerende dagpenge (pdf)
26 19-06-2007 Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen (pdf)
27 19-06-2007 Tilbagebetaling af efterlønsbidrag mv. (pdf)
18 12-04-2007 Afgørelser om selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse inden for 400 timer eller enkeltstående arbejdsopgaver, der har karakter af selvstændig virksomhed, i efterlønsperioden (pdf)
15 23-03-2007 Spørgsmål om fortrydelsesordningen (pdf)
06 31-01-2007 Udveksling af data vedr. medlemsanciennitet og bidragsbetaling og den bagudrettede undersøgelse (pdf)

 

2006

NR. Dato Rundskrivelse 

83

20-12-2006     

Ændret anciennitetsregler for ret til efterløn i lovens § 74 a, stk. 4 (pdf)

81

18-12-2006

Afholdelse af CV-samtaler fra den 1. januar 2007 (pdf)

75

15-12-2006

Vedr.: Efterlønsbidraget for fuldtidsforsikrede medlemmer, der alene vil kunne få efterløn med deltidssatsen, og ændring af forsikringsstatus for fuldtidsforsikrede efterlønsmodtagere, som alene kan få efterløn med deltidssatsen (pdf)

77

15-12-2006

Ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn (pdf)

69

12-12-2006

Efterløn og fradrag for feriepenge (pdf)

59

14-11-2006

Supplerende dagpenge ved ansættelse med løntilskud (pdf)

52

12-09-2006

Fradrag i efterløn for feriegodtgørelse (pdf)

50

06-09-2006

Om bekendtgørelse nr. 1470 af 21. december 2005 om overflytning mellem a-kasser (pdf)

46

09-08-2006

Om overflytning mellem a-kasser (pdf)

35

01-05-2006

Forretningsgange og underretninger i forbindelse med,at ledige skal lægge deres CV ind i Job- og CV-banken (pdf)

33

21-04-2006

Ændring af bekendtgørelse om fleksibel efterløn med tilhørendevejledning og ændring af bekendtgørelse om fleksydelse i endelig korrektur (pdf)


  1997

 


 

Denne side er senest ændret den 11. april 2014