Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Bilagslister til a-kasser

A-kasserne skal bruge bilagslisterne i klagesager og dispensationssager, der sendes til styrelsen. Den relevante bilagsliste skal altid udfyldes. Husk at sætte flueben ved alle punkter i bilagslisten. Bilagslisten skal vedlægges den e-mail, som a-kassen sender til styrelsen via den sikre elektroniske sagudveksling.  

A-kasserne skal have installeret Adobe Acrobat 8 (eller en senere version) for at kunne udfylde bilagslisterne.

CKA har i 2017 redigeret og opdateret samtlige bilagslister i henhold til modtagne forslag fra a-kasserne og i henhold til ny lovgivning m.m.

Denne ajourføring vil blive gjort tilgængelig for a-kasserne, når CKA i løbet af foråret 2018 skifter internet-platform og overgår til www.star.dk.

A-kasserne skal derfor fortsat benytte bilagslisterne herunder, indtil andet udmeldes.


Tilbagebetaling og sanktion
Tilbagebetaling og sanktion

Medlemskab:

Medlemsrestance og slettelse

Rådighed:
Manglende jobsøgning 
Manglende rådighed
Tilmelding i jobcenteret
Frigørelsesattester
Udeblivelser fra møder i a-kassen
Udeblivelser fra møder i jobcenteret/anden aktør

Selvforskyldt ledighed:
Afskedigelse
Afslag på henvist arbejde
Afslag på tilbud
Egen opsigelse 
Ophør i tilbud 
 
Lønmodtagere – ret til dagpenge:
Overskydende timer
Beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere
Beskæftigelseskrav for lønmodtagere

Efterløn:
Dispensation efter § 74a, stk. 7 - anciennitet
Dispensation efter § 74a, stk. 7 - uddannelse
400-timers-ordningen
Skattefri præmie

Selvstændig virksomhed:
Beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende
Beskæftigelseskrav for selvstændige erhvervsdrivende
Ophør med selvstændig virksomhed 
Bibeskæftigelse  

Andre ydelser:
Befordringsgodtgørelse
Selvvalgt uddannelse
Feriedagpenge

Er der ikke en relevant bilagsliste, skal a-kassen bruge bilagsliste om

 

Denne side er senest ændret den 13. december 2017

Om pdf-filer

Blanketterne er lavet som pdf-filer. For at åbne dem skal du bruge programmet Adobe Reader. Programmet er gratis, og du kan hente det via følgende link.