Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

CKA er omfattet af regeringens planer om udflytning af statslige arbejdspladser

Som led i regeringens planer om udflytning af statslige arbejdspladser er det besluttet at flytte CKA til Nordjylland (Brønderslev).

I Nordjylland skal CKA samles med en række opgaver fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Det drejer sig om sager om Ferieloven og EØS-arbejdsløshedsforsikring samt tilskudsforvaltningen og udbetalingsadministrationen i forhold til a-kasser. I alt skal ca. 38 årsværk flyttes til Brønderslev, hvor de knyttes til STARs arbejdsmarkedskontor i Nordjylland.

For CKAs vedkommende vil flytningen betyde, at centeret organisatorisk flyttes fra Arbejdsskadestyrelsen (ASK) til STAR. Denne organisationsændring får virkning fra 1. januar 2016.

Det er endnu for tidligt at sige noget om tidspunktet for CKAs flytning til Nordjylland.