Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Dialogmøde i Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Den 23. november 2015 var CKA for anden gang vært for et dialogmøde med a-kasserne og andre interessenter inden for arbejdsløshedsforsikringens område.

Næsten alle inviterede var mødt op. Der var repræsentanter fra a-kasserne, AK Samvirke og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

På dagsordenen var
• Orientering om CKAs udflytning til Brønderslev
• Præsentation af halvårsstatistikken for 2015
• Centrets arbejde med kvalitet
• Orientering om CKAs retningslinjer for kritik af a-kasserne
• Dialog om a-kassernes vejledning

Som mødet skred frem opstod der en god dialog om vejledning og notatpligt, a-kassernes oversendelsestider og spørgsmålet om tilbagebetaling og sanktion.

Vejledning og notatpligt
Dialogen om a-kassernes vejledning tog udgangspunkt i den problematik, som opstår, når et medlem oplyser, at hun er blevet vejledt forkert, og der ikke er noget samtalenotat. Flere a-kasser bød ind med synspunkter og erfaringer. Konklusionen blev, at der er en problematik, som både a-kasserne og CKA skal bidrage til at løse. Praksis skal om muligt gøres klarere, så vejledningen altid bliver noteret i overensstemmelse med reglerne.

A-kassernes oversendelsestider
CKA oplyste, at centret modtager mange af sagerne senere end 4 uger efter, at medlemmet har klaget. Desuden er fristoverskridelsen ofte ganske betydelig. Flere a-kasser påpegede, at der kan være gode grunde til dette. Den tid, som a-kassen bruger, kan også komme medlemmet til gode. Det tager CKA med i de videre overvejelser om, hvad man kan gøre for at få reduceret overskridelserne.

Tilbagebetaling og sanktion
Flere af de fremmødte gav udtryk for, at der mangler nærmere retningslinjer for, hvor CKA lægger snittet mellem svig og uagtsomhed. De synspunkter, der blev fremført i den forbindelse, vil CKA inddrage i det praksiskoordinerende arbejde med området, som centret har stort fokus på.

”Vi er glade for det voksende fremmøde til dialogmøderne. Møderne handler i høj grad om, at vi får en bedre forståelse af de faglige problematikker og udfordringer, som fylder i a-kassernes hverdag,” siger centerchef Morten Bergulf.

Se billeder fra mødet her.

Se halvårsstatistikken her.