Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Halvårsstatistik fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsen udgiver nu en halvårsstatistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler.

Halvårsstatistikken dækker perioden fra 2013 til og med første halvår af 2015 og indeholder en ajourføring af de tabeller og figurer, som indgik i årsstatistikken for 2012-2014.

Statistikken giver mulighed for at se, hvordan udviklingen har været i første halvår af 2015. Den halvårlige ajourføring skaber større gennemsigtighed og et mere præcist overblik over udviklingen i tallene over tid.

Med forbehold for eventuelle sæsonmæssige udsving, kan man forsigtigt konkludere følgende om den udvikling, der kan udledes af tallene for første halvår af 2015:

• Faldet i antallet af sager om arbejdsløshedsforsikring er fortsat.
• Antallet af sager om tilbagebetaling og sanktion har været stigende.
• Forskellene på klagetendensen i de forskellige regioner er blevet mindre.
• Centrets gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været stigende.
• Centret har omgjort en let faldende andel af a-kassernes afgørelser.
• En næsten uændret andel af centrets afgørelser er blevet anket til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg (AST).
• AST har tiltrådt en faldende andel af centrets afgørelser.

Når der næste gang udgives en halvårsstatistik, er det hensigten, at man skal kunne sammenholde statistikkerne for første halvår af 2015 med statistikkerne for første halvår af 2016.

Læs halvårsstatistikken fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring her

Kontakt:
Fuldmægtig Jesper Handberg Nielsen: tlf. 72 20 62 61

Pressekontakt:
Presseansvarlig Christian Frederik Mortensen: tlf. 72 20 60 47 eller 20 75 48 35