Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Overflytning mellem a-kasser

Hvis du får lønarbejde uden for din a-kasses faglige område, skal du overflyttes til en anden a-kasse. Du skal enten overflyttes til en a-kasse, hvis faglige område omfatter dit nye arbejde eller til en tværfaglig a-kasse.

Hvis du begynder at drive selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal du overflyttes til en a-kasse, der optager selvstændige erhvervsdrivende.

Hvis du herudover ønsker at flytte a-kasse, kan du blive overflyttet til en tværfaglig a-kasse eller til en fagligt afgrænset a-kasse, som du har tilknytning til. Det fremgår af a-kassernes vedtægter, hvilken tilknytning man skal have for at blive overflyttet til den på gældende a-kasse.

Ansøgning om overflytning
Du skal søge om overflytning i den a-kasse, du ønsker at blive overflyttet til. Det kan blandt andet ske ved, at du på den valgte a-kasses hjemmeside søger om overflytning.

Du kan tidligst blive overflyttet fra det tidspunkt, hvor a-kassen modtager din ansøgning. Hvis du er ledig, kan du tidligst blive overflyttet med en måneds varsel til udgangen af en udbetalingsperiode.

Dine rettigheder efter overflytning
Hvis du bliver overflyttet fra én a-kasse til en anden, bliver dine hidtidige medlemsperioder medregnet i den nye a-kasse, ligesom optjente rettigheder følger med over i den nye a-kasse.

Hvis du samtidig med, at du er medlem af en a-kasse, gennemfører en erhvervsmæssig uddannelse, der kan give dig rettigheder som nyuddannet, kan du opnå disse, hvis a-kassen senest 2 uger efter uddannelsens afslutning, modtager din skriftlige ansøgning om overflytning som nyuddannet. 2-ugers fristen gælder også, hvis du gerne vil være nyuddannet medlem af din nuværende a-kasse. I de tilfælde skal a-kassen have modtaget en ansøgning om nyoptagelse som nyuddannet senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Du kan se en liste over a-kasser i Danmark under "Medlemskab af en a-kasse" og læse mere om priser under "Sammenligning af a-kasser". 

Denne side er senest ændret den 21. juli 2015