Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Optagelse i en a-kasse

Det er frivilligt, om man vil være medlem af en a-kasse. Du skal derfor selv sørge for at blive optaget i en a-kasse, hvis du ønsker at være forsikret mod arbejdsløshed.

Du kan blive optaget i en a-kasse, hvis du har bopæl og ophold i Danmark, og hvis du er mellem 18 år og 2 år under folkepensionsalderen. Da arbejdsløshedsforsikringsloven ikke gælder for Grønland, kan optagelse ikke ske, når man har bopæl og ophold der. 

For Færøerne, EØS-landene og Schweiz gælder der særlige regler.

Hvis du har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få rettigheder som nyuddannet. For at få ret til dagpenge som nyuddannet, er det en betingelse, at a-kassen har modtaget en skriftlig ansøgning om optagelse senest 2 uger efter, at du har afsluttet uddannelsen. Det er også en betingelse, at du har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart forud for uddannelsens påbegyndelse og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Du kan vælge mellem flere forskellige a-kasser. Se en liste over a-kasser, som du kan søge optagelse i, under "Medlemskab af en a-kasse".

Du kan læse mere om sammenligning af a-kassernes priser og serviceniveau på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside. For  at blive optaget i en a-kasse skal du udfylde en skriftlig ansøgning om optagelse. Ansøgningen skal du sende den til den a-kasse, du vil være medlem af.

Du kan tidligst blive medlem fra det tidspunkt, hvor a-kassen modtager din ansøgning.

Denne side er senest ændret den 21. juli 2015