Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Hvordan behandler vi klager

Når vi har modtaget din klage, sender vi dig inden for 10 dage et kvitteringsbrev.

I brevet står der, hvilket journalnummer din sag har fået. Hvis du kontakter os, skal du henvise til det nummer.

Se kontaktoplysninger til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA).

Oplysninger fra dig
Hvis du ønsker at komme med flere oplysninger til din sag, skal du som regel sende dem til os inden 14 dage efter, at du har fået kvitteringsbrevet.

Behandling af sagen
Vi får normalt alle papirer sammen med din klage fra den a-kasse, der har truffet afgørelse i sagen. Mangler der flere oplysninger, skaffer vi dem så vidt muligt, så vi har det bedst mulige grundlag at behandle sagen på.

Vi sender vi dig en kopi, hvis vi indhenter nye oplysninger af væsentlig betydning for din sag. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til de nye oplysninger.

Til sidst skriver din sagsbehandler en afgørelse på grundlag af de oplysninger, der nu er indhentet om sagen.

Afgørelsen i din sag
Når en klagesag er afgjort, sender vi et brev til de involverede parter med afgørelsen.

CKA kan ikke behandle alle klager
Nogle sager kan ikke behandles af os. Det kan eksempelvis være fordi, klagefristen er overskredet. Klagefristen står i den afgørelse, du vil klage over.

Der er også sager, vi må afvise, fordi vi ifølge loven ikke kan/må tage stilling til det, klagen handler om.

Hurtig besked, hvis vi må afvise din klage
Hvis vi ikke kan behandle din sag, får du besked om det hurtigst muligt.

Denne side er senest ændret den 31. december 2015