Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Ret til udbetaling af feriedagpenge

Udbetaling af feriedagpenge kræver først og fremmest, at du på ferietidspunktet:

  • Er i et arbejdsforhold som lønmodtager eller er ledig,
  • Har ret til feriedagpenge,
  • Som udgangspunkt ikke har ret til betalt ferie efter ferieloven med videre, og
  • Som medlem af en a-kasse ville have dagpengeret i tilfælde af ledighed.

Ret til feriedagpenge kan ikke overføres fra ét ferieår til et andet.

Ferieåret er perioden fra 1. maj til 30. april. A-kassen skal senest have fået ansøgningen om feriedagpenge for et ferieår den 31. maj i det efterfølgende ferieår. Ellers falder retten til feriedagpenge væk.

Hvis du er ledig, kan du kun få feriedagpenge, hvis a-kassen har fået besked om din ferie senest på feriens første dag. Hvis du senere i ferien giver a-kassen besked, er det fra dette tidspunkt, at du kan modtage feriedagpenge.

Jobcenteret skal have besked om ferien senest 14 dage, før den holdes. Ellers kan det have konsekvenser for din ret til dagpenge.

For at få feriedagpenge skal du:

  • Opfylde de samme betingelser for at få dagpenge, som hvis du var ledig
  • Som udgangspunkt have holdt den ferie, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver
  • Være lønmodtager eller ledig
  • Have bopæl i Danmark eller have bopæl i et andet EØS-land og være omfattet af artikel 65 i forordning (EF) nr. 883/2004 eller artikel 71 i EØF-forordning nr. 1408/71
  • Opholde dig i Danmark, når ferien begynder

Du kan ikke få feriedagpenge, hvis du er ansat i udlandet af en udenlandsk arbejdsgiver.

Denne side er senest ændret den 20. februar 2012