Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Efterløn

Efterløn er en frivillig ordning, der giver dig mulighed for at trække dig helt eller gradvis tilbage fra arbejdsmarkedet op til fem år før, du når folkepensionsalderen.

For at få efterløn, skal du have indbetalt til ordningen og opfylde en række betingelser.

Hvornår kan du få efterløn, og hvad kan du få?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du fylder 60 år. Hvis du er født den 1. januar 1954 eller senere, er efterlønsalderen højere end 60 år.
Din efterløns størrelse afhænger af forskellige ting, blandt andet om du har pensioner og andre indtægter end efterlønnen.

Når du får ret til efterløn (dit efterlønsbevis), er der flere økonomiske fordele, hvis du venter med at gå på efterløn og bliver længere på arbejdsmarkedet.
Hvis du udskyder din overgang til efterløn i mindst 2 år efter din bevisdato og samtidig opfylder 2-års-reglen ved at arbejde i mindst 3.120 timer (for fuldtidsforsikrede), kan du få en højere efterløn, et lempeligere pensionsfradrag og muligheden for at optjene en skattefri præmie.

Efterlønsordningen er fleksibel. Det betyder, at du kan trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, fordi det er tilladt at arbejde ubegrænset som lønmodtager mod fradrag i efterlønnen.
Hvis du har andre indtægter samtidig med, at du får efterløn, kan det betyde, at din efterløn bliver mindre.

Tilmelding til efterlønsordningen
Det er frivilligt, om man vil betale til efterlønsordningen. Du kan melde dig ud af ordningen på et hvilket som helst tidspunkt, hvis du ønsker det.
Hvis du melder dig ud, vil din a-kasse sørge for, at der sker tilbagebetaling af det efterlønsbidrag, du har indbetalt.

Hvis du vælger efterlønsordningen fra og senere fortryder, kan du muligvis få ret til efterløn efter fortrydelsesordningen.
Du skal opfylde visse betingelser for at melde dig til efterløn gennem fortrydelsesordningen.

Selvstændig virksomhed og efterløn
Hvis du vil drive selvstændig virksomhed samtidig med efterlønnen, skal du søge om tilladelse i din a-kasse. Du skal også have været medlem af en a-kasse i en årrække og betalt efterlønsbidrag.

Hvis du vil vide mere

Denne side er senest ændret den 06. februar 2013