Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren (G-dage)

En lønmodtager kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge fra sin a-kasse de første 3 dage efter, at pågældende er blevet afskediget eller hjemsendt fra arbejdet.

Arbejdsgiveren skal i stedet betale en dagpengegodtgørelse (G-dage) de første 3 dage, hvor lønmodtageren er helt eller delvis ledig.

I 2015 og 2016 skal en arbejdsgiver dog kun betale dagpengegodtgørelse (G-dage) for de første 2 dage, hvis ansættelsesforholdet har haft en varighed på under 3 måneder.

Lønmodtageren har kun ret til G-dage, hvis pågældende er medlem af en a-kasse. 

Lønmodtageren skal også have haft et antal faktiske arbejdstimer, der sammenlagt svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger (normalt 2 x 37 timer) hos samme arbejdsgiver. Arbejdet skal ligge inden for de sidste 4 uger (28 dage) før arbejdsophøret. Arbejdsgiveren skal betale G-dage, hvis lønmodtageren

* bliver afskediget,
* bliver hjemsendt,
* ophører med en opgave- eller tidsbestemt ansættelse og lignende,
* sættes på arbejdsfordeling eller
* får nedsat sin arbejdstid.

Arbejdsgiveren skal ikke betale G-dage, hvis lønmodtageren selv siger op. 

Hvor meget skal arbejdsgiveren betale?

En hel G-dag svarer til den maksimale dagpengesats. Hvis lønmodtageren har ret til G-dage for en halv dag, er beløbet halvdelen af den maksimale dagpengesats. Satserne i 2016 er 836  kr. for en hel G-dag og 418 kr. for en halv G-dag. Betaling for en G-dag beskattes som A-indkomst. Der bliver ikke beregnet feriegodtgørelse, trukket arbejdsmarkedsbidrag eller ATP af betalingen for en G-dag.

Du kan se pjecen "G-dage - Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren" ved at trykke på dette link: G-dage.

Lønmodtagere kan kontakte deres a-kasse
En lønmodtager, som er i tvivl om sin ret til G-dage, eller som ikke har fået G-dagene fra arbejdsgiver, kan kontakte sin a-kasse for at få vejledning eller hjælp.

 

 

Denne side er senest ændret den 29. april 2016