Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Supplerende dagpenge

Hvis du bliver delvis arbejdsløs eller begynder at arbejde på deltid, kan du måske få supplerende (arbejdsløsheds)dagpenge.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, og driver du din virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du ikke få supplerende dagpenge.

Frigørelsesattest
Hvis du har et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver, kan du kun få udbetalt supplerende dagpenge, hvis din arbejdsgiver udsteder en såkaldt ”frigørelsesattest”. Et opsigelsesvarsel kan være fastsat i lov, kollektiv overenskomst eller en aftale.

Hvis du har et opsigelsesvarsel, skal du aflevere en frigørelsesattest senest 5 uger efter, at du er begyndt på arbejdet, hvis du vil have supplerende dagpenge fra ansættelsens første dag. Hvis du ikke afleverer attesten inden 5 uger, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, hvor a-kassen modtager attesten.

Hvis du først får brug for frigørelsesattesten efter et stykke tid, regnes 5-ugers fristen fra det tidspunkt, hvor du har brug for frigørelsesattesten for at få udbetalt supplerende dagpenge. Det kan være, fordi du først bliver omfattet af et opsigelsesvarsel efter 3 måneder. Det kan også være, fordi du efter en periode med to deltidsjob, mister det ene job og derfor søger om supplerende dagpenge til det andet job.

Hvornår og hvor længe kan du få supplerende dagpenge
Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.

For at kunne få supplerende dagpenge skal du også opfylde de øvrige betingelser for ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Hvis du arbejder mere end 29,6 timer i en uge, kan du ikke få supplerende dagpenge for den uge. Det vil sige, at hvis du er ledig mindre end 1 dag (7,4 timer) i en uge, kan du ikke få supplerende dagpenge.

Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere. Se en liste over a-kasser i Danmark.

Denne side er senest ændret den 15. august 2014