Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Dagpengeperioden

Når du opfylder beskæftigelseskravet og får udbetalt dagpenge, bliver du indplaceret i dagpengeperioden.

Personer, som har påbegyndt en dagpengeperiode fra 1. juli 2010 eller senere, har ret til dagpenge, aktivering med mere i 2 år (ydelsesperioden) inden for en periode på 3 år (referenceperioden). 

Personer, som før 1. juli 2010 har påbegyndt en dagpengeperiode, bevarer retten til dagpenge efter de hidtidige gældende regler, dog højst i 2 år efter 1. juli 2010. 

Du forbruger en uge af ydelsesperioden, hver gang du i hele eller en del af en kalenderuge fx

• har fået dagpenge eller feriedagpenge,
• har afviklet en effektiv karantæne,
• har fået sygedagpenge under ledighed med den del af sygeperioden, der er op til 6 uger,
• har deltaget i aktivering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller har fået uddannelsesydelse
• har fået voksenuddannelsesstøtte efter reglerne for ledige i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, eller
• har fået godtgørelse for tab af arbejdsmulighed efter reglerne for ledige i henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Referenceperioden starter og løber uafbrudt fra det tidspunkt, hvor du indplaceres i dagpengeperioden.

Referenceperioden kan i visse tilfælde forlænges. Det gælder, hvis der fx forekommer følgende forhold, og der ikke er udbetalt løn:

• Perioder med dagpenge efter barselloven
• Perioder med sygedagpenge, med den del af sygeperioden, der er over 6 uger
• Perioder med støtte til pasning af handicappet barn eller nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, efter lov om social service

 

Denne side er senest ændret den 15. august 2014

Mere om dagpengeperioden

    Regler (Åbner på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside)