Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Arbejdsfordeling

 

Arbejdsfordeling 

En virksomhed kan bruge arbejdsfordeling for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm. Den overenskomstnæssige arbejdstid nedsættes i en begrænset periode, og medarbejderne er fortsat ansat i virksomheden i hele perioden.

Supplerende dagpenge
Et medlem af en a-kasse kan få udbetalt supplerende dagpenge fra sin a-kasse under en arbejdsfordeling. Medlemmet skal være dagpengeberettiget.

Betingelserne for supplerende dagpenge
Betingelserne for en arbejdsfordeling skal være opfyldt, før en a-kasse kan udbetale supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling.

Hvordan etablerer man en arbejdsfordeling?
En arbejdsfordeling bygger på en aftale mellem lønmodtagerne på den ene side og arbejdsgiveren på den anden side om, at arbejdstiden i en midlertidig periode nedsættes for at undgå fyringer.

Arbejdsfordelingen anmeldes til Jobcenteret, når man på en arbejdsplads har indgået aftale om arbejdsfordeling og ønsker dagpenge. Jobcenteret registrerer medarbejderne og underretter deres a-kasser om, hvem der er på arbejdsfordeling. A-kasserne vurderer herefter, om medarbejderne kan få udbetalt supplerende dagpenge.

Hvordan kan arbejdstiden nedsættes?

  • Arbejdstiden er nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge.
  • Arbejdstiden kan veksle mellem 1 uges arbejde på fuld tid fulgt 1 uge med fuld ledighed.
  • Arbejdstiden skal veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 ugers ledighed.
  • Arbejdstiden skal veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

 

Alle spørgsmål og svar om arbejdsfordeling kan læses her.

 

 

 

 

 

Denne side er senest ændret den 02. maj 2014