Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

A-kassernes vejledningspligt

Din a-kasse har pligt til i fornødent omfang at vejlede og hjælpe dig, hvis du retter henvendelse med spørgsmål inden for a-kassens sagsområde.

Din a-kasse har også pligt til at vejlede dig i forskellige situationer, fx om de generelle betingelser om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet straks efter du er blevet ledig, eller hvordan du opnår ret til dagpenge igen, før din ret til dagpenge udløber.

Kontakt din a-kasse, hvis du har brug for flere oplysninger.  

Du kan finde kontaktinformationer til a-kasser i Danmark her.

Denne side er senest ændret den 21. juli 2015

Mere om a-kassens vejledningspligt

Regler 
Regler, bekendtgørelser og vejledninger mv. finder du på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside (http://star.dk )