Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Meddelelser fra det tidligere Arbejdsdirektorat

Her finder du meddelelser fra det tidligere Arbejdsdirektoratet om klager over afgørelser fra a-kasserne.

Meddelelserne udsendes ikke længere, men meddelelserne nedenfor er fortsat gældende praksis.


 Nr.  Dato  Meddelse
1, 2009 03-02-2009 Krav til forsikrede lediges jobsøgning og a-kassernes vejledning herom
3, 2008 10-10-2008 Dagpenge i forbindelse med deltagelse i uddannelse (pdf)
2, 2004  29-04-2004  Dimittendoptagelse af kunstnere 
15, 2001  28-08-2001  Manglende overholdelse af 3-måneders-fristen i § 9, stk. 2, i a-kassens vedtægt 
18, 2001  28-08-2001  Udlejer blev anset for selvstændig erhvervsdrivende ved delvis udlejning af eget hus 
4, 2001  22-02-2001   Ophør med selvstændig virksomhed i forbindelse med at drivhus blev totalskadet i stormvejr 
7, 1999 23-03-1999 Refusion. Objektivt ansvar for kassen for fejludbetalte ydelser
21, 1998 08-09-1998 Refusion. Arbejdsløshedskassens notatpligt
6, 1998 19-03-1998 Ret til bevarelse af medlemskabet af/optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse under arbejde på Færøerne
61, 1997 29-10-1997 Ophør med drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse
7, 1997 26-02-1997 Optagelse af erhvervspiloter
20, 1996 06-03-1996 Ophør ved skifterettens opløsning af ApS. Afskåret fra fortsat drift af selskab
21, 1996 06-03-1996 Opgørelse af tidsbegrænsningen ved skift af forsikringskategori
13, 1996 26-01-1996 Fravigelse af bopælskravet ved optagelse/genoptagelse af personer, der har været omfattet af den færøske arbejdsløshedsforsikring for lønmodtagere
4, 1996 12-01-1996 Medregning af forsikrings- og beskæftigelsesperioder tilbagelagt på Færøerne

Denne side er senest ændret den 22. maj 2014