Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Feriedagpenge for selvstændige erhvervsdrivende

Du kan ikke få feriedagpenge, hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse uden ret til dagpenge eller som hovedbeskæftigelse.

Der er tale om selvstændig virksomhed, når den drives som enkeltmandsvirksomhed, og når den drives som et selskab.

Du er også selvstændig, hvis du ved arbejde for dig selv eller din ægtefælle driver eller er med i en selvstændig virksomhed. Det gælder også, hvis du arbejder i et selskab, hvor du eller din ægtefælle (eventuelt sammen med nær familie) ejer hele eller en del af selskabskapitalen.

Nær familie er dine eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende.

Du skal altid svare Ja på spørgsmålene om selvstændig virksomhed, hvis

  • Du eller din ægtefælle har ansatte,
  • Du er registreret hos Skat som medarbejdende ægtefælle,
  • Du har bortforpagtet virksomheden,
  • Du har en maskinstation til at udføre arbejdet,
  • Du i sæsonen eller ind i mellem arbejder som selvstændig, eller
  • Du er ansat i din ægtefælles virksomhed.

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse er ikke til hinder for, at du kan få feriedagpenge, hvis du i øvrigt har ret til dagpenge samtidig med driften.

Du kan ikke få feriedagpenge som kombinationsforsikret medlem, hvis du ikke er hørt op med den selvstændige virksomhed. Du kan heller ikke få feriedagpenge, hvis du midlertidigt er afskåret fra fortsat virksomhedsudøvelse. Læs regler og bekendtgørelser m.v. på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside. 

Hvis du ikke har ret til dagpenge i tilfælde af ledighed, har du heller ikke ret til feriedagpenge.

Denne side er senest ændret den 20. februar 2012