Accept af cookies fra ckaask.dk

Ckaask.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Dagpenge under uddannelse

Du kan som udgangspunkt ikke få dagpenge, hvis du deltager i uddannelse.

Hvis du er parat til at overtage arbejde, og hvis du aktivt søger arbejde, er der dog visse muligheder for at tage en uddannelse uden at miste retten til dagpenge.

Du kan uden at miste dagpengene deltage i bl.a.:

  • Traditionel aftenskoleundervisning.
  • Folkeskolens 8.-10. klassetrin.
  • Undervisning under 20 timer om ugen, hvis uddannelsen ikke berettiger til SU, når den udbydes som heltidsuddannelse.
  • Enkeltfagsundervisning under 20 timer om på gymnasialt niveau.

Du må ikke sige et arbejde op for at begynde på en uddannelse. Så mister du retten til dagpenge, indtil du ikke længere går på uddannelsen.

Hvis du deltager i uddannelse, mens du er ledig, må du ikke sige nej, hvis du får tilbudt et arbejde. Så mister du retten til dagpenge, indtil du ikke længere går på uddannelsen.

Du skal huske at give besked til din a-kasse og jobcentret, hvis du deltager i uddannelse.

Du kan også deltage i selvvalgt uddannelse uden at miste retten til at få dagpenge. Du kan læse mere om det under " Selvvalgt uddannelse".

Denne side er senest ændret den 11. oktober 2012